குறிச்சொற்கள் தொடுதிரையும் கவிதையும்

குறிச்சொல்: தொடுதிரையும் கவிதையும்

தொடுதிரையும் கவிதையும்

  https://youtu.be/EDRGEX4yW3s குமரகுருபரன் எழுதிய ’மறுபடியும் முதலில் இருந்து ஆரம்பிக்கமுடியாது’ என்னும் கவிதைநூலின் வெளியீட்டுவிழா.வில் பேசிய உரை. தொடுதிரையும் கவிதையும் குமரகுருபரன் குமரகுருபரன் விருது