குறிச்சொற்கள் தொகைமதங்கள்

குறிச்சொல்: தொகைமதங்கள்

நான் இந்துவா?

இக்கட்டுரையின் ஆங்கில மொழியாக்கம் அன்புள்ள ஜெயமோகன், நீண்ட நாட்களாகவே இதை பற்றி உங்களுக்குக் கடிதம் எழுத வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன். இப்போதுதான் நேரம் வாய்த்தது. முதலிலேயே சொல்லி விடுகிறேன். எனக்குக் கடவுள் என்று சொல்லப் படுகிற...