குறிச்சொற்கள் தேவி

குறிச்சொல்: தேவி

எங்கும் நிறைந்தவளே

அன்புள்ள ஜெ, உங்கள் பித்தை இன்று தரிசித்தேன். எங்கெங்கோ இழுத்துச் செல்லும் அத்தியாயம். தாந்த்ரீக மரபில் காமமும் ஓர் வழி என்ற அளவிலேயே அறிமுகம் இருந்த எனக்கு, அம்மரபில் காமம் எவ்வாறு பார்க்கப்படுகிறது, அது...

‘வெண்முரசு’ – நூல் ஆறு – ‘வெண்முகில் நகரம்’ – 19

பகுதி 6 : ஆடியின் அனல் - 3 எழுதல் தேவி, நீ விழிதிறக்காத இவ்வாலயத்தின் முகப்பில் வெண்ணீறால் உடல்மூடி வெள்ளெருக்கு மாலைசூடி மண்டைக்கலம் இரண்டேந்தி திசையாடை அணிந்து தனித்தமர்ந்திருக்கிறேன். என்தலைக்குமேல் ஒளிர்ந்து வற்றி மெல்ல...