குறிச்சொற்கள் தேவி [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: தேவி [சிறுகதை]