குறிச்சொற்கள் தேவப்பிரபை

குறிச்சொல்: தேவப்பிரபை

வெண்முரசு’ – நூல் ஒன்பது – ‘வெய்யோன்’ – 44

பகுதி ஐந்து : பன்னிரண்டாவது பகடை – 4 மேற்குக்கோட்டை வாயிலுக்கு அப்பால் இருந்த குறுங்காட்டை அழித்து அங்கே இளைய கௌரவர்களுக்காக கட்டப்பட்டிருந்த புதிய அரண்மனைகள் தொலைவிலேயே புதியசுதையின் வெண்ணிறஒளியில் முகிலிறங்கி படிந்ததுபோல தெரிந்தன....