குறிச்சொற்கள் தேவதேவன் கவிதைகளை ரசிப்பது பற்றி

குறிச்சொல்: தேவதேவன் கவிதைகளை ரசிப்பது பற்றி

தேவதேவனின் கவிதைகளை ரசிப்பது பற்றி…

கவிதை ரசனை அந்தரங்கமானது. சொல்லுக்கும் வாசகனின் அகமனதிற்கும் இடையேயான மர்மமான, முடிவற்ற உறவின் மூலம் இயங்குவது. அதைக் கற்றுக் கொடுக்க முடியாது. ஓர் எல்லைவரை பகிர்வதும் சாத்தியமில்லை. அதே சமயம் ஒருவன் ஒரு...