முகப்பு குறிச்சொற்கள் தேவதச்சனுக்கு விருது

குறிச்சொல்: தேவதச்சனுக்கு விருது