குறிச்சொற்கள் தேர்வு

குறிச்சொல்: தேர்வு

தேர்வு ஒரு கடிதம்

வணக்கம் ஜெ இன்று எதேச்சையாக தங்களின் மேற்கண்ட பதிவை  இத்தனை வருடங்களுக்குப் பிறகு படிக்க நேர்ந்தது. என்னையும் மீறி வந்த கண்ணீரின் தடங்களோடு இதை எழுதுகிறேன். நானும் என் மகனோடு இதே சுழற்சியை அனுபவத்திருக்கிறேன். எனக்கு...