குறிச்சொற்கள் தேர்தல் பற்றி…

குறிச்சொல்: தேர்தல் பற்றி…

தேர்தல் பற்றி…

      ஜெ நீங்கள் அரசியல் பற்றி எழுதுவதில்லை என்று தெரியும். ஆனாலும் இந்தத்தேர்தலைப்பற்றி ஏதேனும் எழுதுவீர்கள் என்று எதிர்பார்த்தேன். உங்கள் எதிர்வினைகளை வாசிக்க ஆர்வமாக இருந்தேன். பலவகையிலும் சுவாரசியமான கூட்டணி. எவருக்கு வாக்களிக்கவேண்டுமென்று நீங்கள் சொல்லவேண்டியதில்லை....