முகப்பு குறிச்சொற்கள் தேபிபிரசாத் சட்டோபாத்யாய

குறிச்சொல்: தேபிபிரசாத் சட்டோபாத்யாய