முகப்பு குறிச்சொற்கள் தெளிவத்தையின் குடைநிழல்

குறிச்சொல்: தெளிவத்தையின் குடைநிழல்