முகப்பு குறிச்சொற்கள் தெய்வமிருகம்

குறிச்சொல்: தெய்வமிருகம்