குறிச்சொற்கள் தூவக்காளி [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: தூவக்காளி [சிறுகதை]