குறிச்சொற்கள் தூமார்ணை

குறிச்சொல்: தூமார்ணை

‘வெண்முரசு’ – நூல் பன்னிரண்டு – ‘கிராதம்’ – 20

காலத்தின் இருள் தேங்கிய கரிய அரண்மனையின் அறைகளினூடாக விதிர்ப்புகொண்டு அசைந்த உயிர்த்தசைகளினாலான தரைமேல் கால்வைத்து உயிர்ப்புக் காற்றின் அலைகளால் குழலும் ஆடையும் அசைய அர்ஜுனன் நடந்தான். சித்ரபுத்திரர் அவனுக்கு வழிகாட்ட யமி துணைவர...