குறிச்சொற்கள் தூமக்கிரகம்

குறிச்சொல்: தூமக்கிரகம்

‘வெண்முரசு’ – நூல் பன்னிரண்டு – ‘கிராதம்’ – 17

முந்தையநாள் அந்தியில் தோளில் புரண்ட புழுதிபடிந்த திரிசடைகளும் செம்பித்து சடைக்கத்தொடங்கிய நீண்ட தாடியும் தன்னுள் ஆழ்ந்து நோக்கிழந்தவை போலிருந்த விழிகளும் சற்றே தளர்ந்த நடையுமாக தூமக்கிரகம் என்னும் அச்சிற்றூரின் முள்மரக்கோட்டை வாயிலில் வந்து...