குறிச்சொற்கள் தூக்கு தண்டனை

குறிச்சொல்: தூக்கு தண்டனை