குறிச்சொற்கள் துறத்தலென்பது

குறிச்சொல்: துறத்தலென்பது

துறத்தலென்பது…

அன்புள்ள ஜெ வெண்முரசு முடிந்துவிட்டது என்ற செய்தி ஒர் ஆழ்ந்த சோர்வை அளித்தது. ஆனால் மலையேறி உச்சிக்குப் போனபிறகு வரும் நிறைவான சோர்வு அது. வெண்முரசு வெளிவரத் தொடங்கிய நாள் முதல் பெரும்பாலும் தினமும்...