முகப்பு குறிச்சொற்கள் துர்முகன்

குறிச்சொல்: துர்முகன்