முகப்பு குறிச்சொற்கள் துர்பதன்

குறிச்சொல்: துர்பதன்