முகப்பு குறிச்சொற்கள் துர்த்தகன்

குறிச்சொல்: துர்த்தகன்