முகப்பு குறிச்சொற்கள் துருவன்

குறிச்சொல்: துருவன்