முகப்பு குறிச்சொற்கள் துருமன்

குறிச்சொல்: துருமன்