முகப்பு குறிச்சொற்கள் துருமசேனன்

குறிச்சொல்: துருமசேனன்