முகப்பு குறிச்சொற்கள் துருபதர்

குறிச்சொல்: துருபதர்