குறிச்சொற்கள் துபாய் நிகழ்ச்சி நிரல்

குறிச்சொல்: துபாய் நிகழ்ச்சி நிரல்

துபாய் நிகழ்ச்சி நிரல்

அமீரகத் தமிழ் மன்றம் இலக்கியக் கூடல் எழுத்தாளர் நாஞ்சில்நாடன் எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் இடம் ஷிவ் ஸ்டார் பவன் உணவகம் , கராமா, துபாய் நாள் 12- 04-2012 வியாழக்கிழமை நேரம் மாலை 730 மணி