முகப்பு குறிச்சொற்கள் துச்சாதனன்

குறிச்சொல்: துச்சாதனன்