முகப்பு குறிச்சொற்கள் துச்சகன்

குறிச்சொல்: துச்சகன்