முகப்பு குறிச்சொற்கள் துங்கானம்

குறிச்சொல்: துங்கானம்