குறிச்சொற்கள் தீவண்டி [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: தீவண்டி [சிறுகதை]

அமுதமும் தீவண்டியும்- கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெயமோகன், ஒரு சிறுகதையை இரு பகுதிகளாகப் பிரித்துக்கொள்கிறேன். தர்க்கப் பகுதி. மற்றொன்று அதர்க்கமானது. தர்க்கப்பகுதி வாசக போத மனதுடனான தொடர்புறுத்தலை நிகழ்த்துகிறது. அதர்க்கப்பகுதி அபோத மனதுடன் தன் ஆடலை நிகழ்த்திக்கொள்கிறது. இவ்விரு பகுதிகளுக்கு...

அமுதம்,தீவண்டி- கடிதங்கள்

கதைத் திருவிழா-24,அமுதம் அன்புள்ள ஜெ அமுதம் ஒரு பெரிய பரவசத்தைக் கொடுத்த கதை. என் வாசிப்பில் இத்தகைய கதைகள்தான் பெரிய அனுபவமாக ஆகின்றன. கதைகள் எல்லாமே உருவகத்தன்மை கொண்டவைதான். சுத்தமாக உருவகத்தன்மையே இல்லாத கதைக்கு...

தீவண்டி,சாவி- கடிதங்கள்

கதைத் திருவிழா-23, தீவண்டி அன்புள்ள ஜெ ஜான் ஆபிரகாமின் கலை முழுமையடையாதது, அவர் நன்றாக கன்ஸீவ் செய்தார் அதை திரையில் கொண்டுவர முடியவில்லை அவரால் என்று நீங்கள் எழுதியிருந்தீர்கள். ஆனால் அவர்மேல் உங்களுக்கு ஈர்ப்பும்...

கதைத் திருவிழா-23, தீவண்டி [சிறுகதை]

கன்னங்கரிய பெருமழை பெய்து ஓய்ந்து சற்றே வான்வெளிச்சம் எஞ்சியிருந்த ஒரு காலையில் அப்துல் அசீஸ் என்னைத் தேடி வந்தான். “இக்கா உங்களை கூட்டிவரச்சொன்னார்.” “என்னையா?” என்றேன். “எதற்கு?” நான் அப்போதுதான் எழுந்து காபி போட்டு...