முகப்பு குறிச்சொற்கள் தீர்க்கன்

குறிச்சொல்: தீர்க்கன்