முகப்பு குறிச்சொற்கள் தீபம் [புதிய சிறுகதை]

குறிச்சொல்: தீபம் [புதிய சிறுகதை]