குறிச்சொற்கள் தி ஹிந்து கட்டுரை

குறிச்சொல்: தி ஹிந்து கட்டுரை

பகுத்தறிவும் அறிவியலும்

அன்புள்ள ஜெ, தி ஹிந்து கட்டுரை ‘தேவை இரண்டாவது பகுத்தறிவியக்கம்’ வாசித்தேன். இரண்டாவது மூட நம்பிக்கை காலத்தைப் பற்றி வழக்கம்போல வரலாற்று பின்னணியில் வைத்து ஒரு கோட்டுச் சித்திரத்தை அளித்துள்ளீர்கள். நானும் அந்தப் பேராசிரியர் போல...

தேவை இரண்டாவது பகுத்தறிவியக்கம்

இந்தியாவின் நவீன வரலாற்றில் இதை இரண்டாவது மூடநம்பிக்கைக் காலம் என்று சொல்லலாம். இந்த மூடநம்பிக்கை கொண்டவர்களில் கணிசமானவர்கள் உயர்கல்வி கற்றவர்கள் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. ஆன்மிகம், தியானம், மாற்று மருத்துவம், பல்வேறு வகையான...