குறிச்சொற்கள் திரையிசை

குறிச்சொல்: திரையிசை

தமிழ்த்திரையும் இசையும்

ஜெ, உங்கள் இளையராஜா கட்டுரையில் தமிழ் சினிமாவில் இசையில் மட்டுமே உயர்தரமான திறமை வெளிப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிறீர்கள். அதை விளக்க முடியுமா? ஏன் அப்படி நினைக்கிறீர்கள்? ஜெயராமன் ஜெயராமன், சினிமா நமக்கு ஒரு புதிய கலை. மானுடத்துக்கும் அது...