குறிச்சொற்கள் திருவிழாக்கள்

குறிச்சொல்: திருவிழாக்கள்

சிறகு

சிறகு இணைய இதழில் இம்மாதத்தில் இரண்டு கட்டுரைகள் என்னை வெவ்வேறு காரணங்களுக்காகக் கவர்ந்தன. ஒன்று சித்திரைமாதத் திருவிழாக்கள் சோழர்காலத்தில் இருந்தே எப்படி கொண்டாடப்பட்டன, எவ்வாறு அவற்றுக்கான நிதியாதாரம் உருவாக்கப்பட்டது என்பது பற்றிய >தேமொழியின்...