குறிச்சொற்கள் திருவிதாங்கூர் மன்னர்

குறிச்சொல்: திருவிதாங்கூர் மன்னர்