குறிச்சொற்கள் திருமந்திரம் – விவாதம்

குறிச்சொல்: திருமந்திரம் – விவாதம்

திருமூலரும் வேதாந்தமும்

திருமந்திரம் கற்பது திருமந்திரம் பற்றி… திருமந்திரம்- இறுதியாக… அன்பின் எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு அன்பும், ஆசியும் திருமந்திர மெய்ப்பொருளை எடுத்துச் சொல்வதற்கு வேதாந்தி ஒருவரே பொருத்தமாயிருக்கும்என்று நீங்கள் எழுதியிருப்பது மிகவும் சரியானது. திருமந்திரம், திருவாசகம் போலவே மோட்சசாதனம்.வீடுபேற்றுக்கான வழியை...

திருமந்திரம்- இறுதியாக…

திருமந்திரம் கற்பது திருமந்திரம் பற்றி… அன்புள்ள ஜெ திருமந்திரம் பற்றிய உங்கள் விவாதத்தைக் கவனித்தேன். திருமந்திரம் மெய்ஞானநூல். அதை தகுதியற்றோர் பேசலாகாது என்ற உங்கள் கருத்தில் எனக்கு உடன்பாடுதான். கரு.ஆறுமுகத்தமிழன் என்பவர் வெறும் அரசியலைப் பேசுபவர்.அறியாதோர் சொல்லை...

திருமந்திரம் பற்றி…

திருமந்திரம் கற்பது அண்ணன், வணக்கம். ஆறுமுகத்தமிழன். நலம் விழைகிறேன். ‘திருமந்திரம் கற்பது’ என்ற பதிவை ஒட்டி இதை எழுதுகிறேன். திருமந்திரம் இந்திய இடங்கைத் தந்திர (வாம மார்க்கத் தாந்திரீக) மரபின் பெருநூல்களில் ஒன்று என்று நீங்கள் எழுதியிருக்கக்...

திருமந்திரம் கற்பது

வணக்கம்  அய்யா 2017 மேமாதம் முதல் உங்கள் வலை தளத்தின் வாசகன் நான். வாழ்வில் வெறுத்து போயிருந்த காலம் அது. தங்களது பகவத் கீதை பற்றிய எல்லா பதிவுகளையும் படித்த பிறகுதான் எனக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை...