முகப்பு குறிச்சொற்கள் திருமண்

குறிச்சொல்: திருமண்