முகப்பு குறிச்சொற்கள் திருதவிருதன்

குறிச்சொல்: திருதவிருதன்