குறிச்சொற்கள் திருச்செந்தூர்

குறிச்சொல்: திருச்செந்தூர்

திருச்செந்தூர் கடிதங்கள்

திரு ஜெயமோகன், திருச்செந்தூர் மற்றும் மற்ற படங்களை பார்த்தேன். இது போன்ற இயற்கையை, கிராமசுழலை ரசிக்க, அதில் ஆழ்ந்து கிடக்க ஒரு மன நிலை வேண்டும் அல்லவா? உங்களுக்கு நிறைய இருக்கிறது, கொடுத்து வைத்தும்...

திருச்சீரலைவாய்

பித்துக்குளி முருகதாஸை நினைக்காமல் செந்தூரை நினைக்க முடியவில்லை. அலைவாய் அமர்ந்த பெருமாளை அவர் பாடிய பஜனைகள் ஒருகாலத்தில் பலமுறை கேட்டவை. த்ருச்செந்தூர் கிளம்புவதற்கு முன்னர் அந்த குறுவட்டை எடுத்து மீண்டும் கேட்டேன். நண்பர்...