முகப்பு குறிச்சொற்கள் திரிதண்டன்

குறிச்சொல்: திரிதண்டன்