முகப்பு குறிச்சொற்கள் திரிகரன்

குறிச்சொல்: திரிகரன்