குறிச்சொற்கள் தியாகம்

குறிச்சொல்: தியாகம்

தற்கொலை தியாகமாகுமா?

இன்று கி.ரா.வின் கோபல்லபுரத்து மக்கள் படித்துக் கொண்டு இருந்தேன். அதில் "என்க்கிச்சி" என்ற பெண் கணவன் கொலையுண்டபின் உடன்கட்டை ஏறும் காட்சியும் அதை அச்சமூகம் சில விதிமுறைகளுடன் அனுமதிப்பதையும் படித்தேன். உக்கிரமும் உன்னதமும்...