முகப்பு குறிச்சொற்கள் திமாஸா இனம்

குறிச்சொல்: திமாஸா இனம்