குறிச்சொற்கள் தினமலர் 9 – ஊழலின் அடித்தளம்

குறிச்சொல்: தினமலர் 9 – ஊழலின் அடித்தளம்

தினமலர் – 9:ஊழலின் அடித்தளம்

ஜெ ஊழலில் அடித்தளம் என்னும் கட்டுரை ஒரு பெரிய திறப்பு. இந்தக்கோணத்தில் நான் சிந்தித்ததே இல்லை. ஊழல் என்பது இன்றைய தேர்தல்- ஜனநாயக முறையின் அடிப்படையாக உள்ள ஒன்று என்ற எண்ணமே இருந்தது. நீங்கள் சொல்வதை...