குறிச்சொற்கள் தினமலர் – 39

குறிச்சொல்: தினமலர் – 39

தினமலர் – 39 , கேளாக்குரல்களைக் கேட்போம்

  ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் நாம் அடிக்கடி காதில் கேட்கும் ஒரு ஏளனக்குரல், ‘அவர்களுக்கு வைப்புத்தொகைகூட திரும்பக்கிடைக்காது’ .டெபாசிட் காலி என்பது ஒரு கேலிச் சொல்லாகவே நம் நாவில் விளங்குகிறது. ஓர் அரசியல் தரப்பை மட்டம்...