குறிச்சொற்கள் தினமலர் 29

குறிச்சொல்: தினமலர் 29

தினமலர், 29:அணைக்க முடியாத நெருப்பு

  அன்புள்ள ஜெயமோகன் இன்றுவெளிவந்த கட்டுரையான அணைக்கமுடியாத நெருப்பு  முக்கியமானது தேர்தல் காலங்களிலேயே இம்மாதிரியான நெருப்புக்கள் பற்றவைக்கப்படுகின்றன. அரசியல் என்ற பேரில் காழ்ப்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றன நான் மணிப்பூரில் மருத்துவப்பணி செய்தவன் உங்கள் ஒவ்வொரு சொல்லும் உண்மை. நினைத்து நினைத்து...