குறிச்சொற்கள் தினமலர் 18

குறிச்சொல்: தினமலர் 18

தினமலர் 18, நடிகர் நாடாளும்போது…

  அன்புள்ள ஜெயமோகன் ஆசிரியர் அவர்களுக்கு நடிகர் நாடாளும்போது என்னும் கட்டுரை வாசித்தேன். ஒரு பொதுநம்பிக்கைக்கு எதிராகப்பேசியிருக்கிறீர்கள், அவ்வளவுதான். முழுக்க உண்மை இல்லை. நடிகர்களுக்கு பிற எவரை விடவும் அதிக வாய்ப்புக்கள் இங்கே உள்ளன என்பதை எவராலும்...