குறிச்சொற்கள் தினமணி தீபாவளிமலர்

குறிச்சொல்: தினமணி தீபாவளிமலர்

உச்சவழு [சிறுகதை]

ஆனைமலை என்று பெயர் இருந்தாலும் அது சமநிலத்தில்தான் இருந்தது. அதிகாலையில் அந்த ஊரில் கார் நின்றபோது அவன் வினோதமான ஒரு பறவைக்குரலை முதலில் கேட்டு, அது என்ன என்ற உணர்வுடன் விழித்துக் கொண்டு,...