குறிச்சொற்கள் திதலையும் பசலையும்

குறிச்சொல்: திதலையும் பசலையும்

திதலையும் பசலையும்

இனிய ஜெயம், இங்கே கடலூரில்,  முதிய தன்னார்வ சித்த வைத்தியர் ஒருவர் வசம் பேசிக் கொண்டிருந்தேன்.  அவர் நோய் அறிகுறிகளை கழலை, திதலை  என வரிசைப் படுத்தினார்.  திதலை எனும் சங்க இலக்கிய சொல்லால்...