குறிச்சொற்கள் தாயார் பாதம் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: தாயார் பாதம் [சிறுகதை]